แผนการตลาดระบบ Stair Step ระบบผลต่างขั้นบันได

ระบบการจ่ายผลตอบแทนตามส่วนต่างของผลงาน จะกำหนดชัดเจนในแต่ละตำแหน่งว่า

แต่ละตำแหน่งนั้นสามารถรับรายได้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ ของส่วนต่าง ของตำแหน่ง เป็นรูปแบบ

การตลาดเน้นสร้างความมั่นคงให้กับนักธุรกิจ และเน้นการสร้างยอดขาย และทีมงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *