แผนการตลาดระบบ Pool bonus        

ระบบจ่ายผลตอบแทนแบบดึงเอารายได้จากเงินก้อนใหญ่ของบริษัทเข้ามาจ่ายโบนัสให้กับผู้ที่ทำตำแหน่งถึง

เกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หรือครบตามโปรโมชั่นที่บริษัทกำหนด ส่วนใหญ่จะดึงคอมมิชชั่น

มาจากยอดขายรวมของบริษัท เป็นรอบเดือน รอบไตรมาส หรือรายปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *