แผนการตลาดระบบ Maching bonus

ระบบจ่ายผลตอบแทนแบบดึงเอารายได้ตามผลงานของทีมงานมาให้กับผู้แนะนำ

ระบบแบบนี้จะเหมาะกับการส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือกันในสายงานเพราะเมื่อคนที่เราแนะนำมีรายได้ เราก็จะมีรายได้ตามด้วย

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *