แผนการตลาดระบบ Binary แผนจับคู่    

ระบบ Binary เป็นระบบ Balance คะแนน โดยอาจบังคับโครงสร้างให้เป็น หนึ่งแตกสอง

คือผู้นำหนึ่งรายสามารถมีสมาชิกติดตัวในองค์กรเพียง 2 สาย (มักเรียกว่าขาซ้ายและขาขวา)

แต่จะลึกลงไปกี่ชั้นก็ได้เรียกว่า Infinity ชั้นกันเลยครับ หากมียอดคะแนนมาจากทั้งสองขา

Balance กันหรือจับคู่กันได้ก็จะจ่ายโบนัสให้ทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *