ระบบ E-Wallet                                                  

ระบบกระเป๋าเงินออนไลน์ ลูกค้าสามารถใช้เงินในกระเป๋า ซื้อสินค้าให้ตนเอง หรือ ให้ผู้อื่น

หรือแม้แต่โอนยอดเงินของตนเอง สั่งถอนเงิน หรือโอนเงินให้ผู้อื่นก็ได้ สร้างความสะดวกสบาย

ในการทำธุรกรรมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *