ระบบ auto run                                                  

ระบบที่ทำการต่อสายงานสมาชิกแบบ อัตโนมัติ สามารถจัดเรียงสายงานเองได้ เมื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามา

ก็จะเรียงสมาชิกให้เต็มฐาน ให้เต็มชั้นแบบอัตโนมัติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *