ระบบประมวลผลแบบ real time            

เป็นระบบที่แสดงยอดเงินแบบอัตโนมัติ เมื่อมีการคำนวณคอมมิชชั่นเกิดขึ้น สามารถที่จะ

คำนวณรายได้ให้ได้ทันทีแบบอัตโนมัติ เป็นระบบที่มาแทนระบบแบบเก่าแบบตัดรอบเดือนหรือรอบรายสัปดาห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *